X

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler Öz&Öz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları yine Öz&Öz Hukuk Bürosu'na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde kabul edilemez; ziyaretçi ile Öz&Öz Hukuk Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi doğurmaz.

Sitede paylaşılan bilgiler ziyeretçinin özel durumuna uygun düşmeyebileceği gibi mevzuatta meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri de içermiyor olabilir. Sitede yer alan hukuki bilgi ve belgelerin güncel veya doğru olmaması veya bu bilgilerden hareketle olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması halinde Öz&Öz Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

X

Gizlilik Koşulları

Öz&Öz, web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyan uluslararası bir hukuk bürosudur. Öz&Öz bu siteyi büromuz ile ilgilenen kişilerin yaralanması amacıyla yayınlamıştır. Bu kısımda aşapıdaki sorulara cevap bulaaksınız:

Bu web sitesi aracılığıyla siz veya kuruluşunuz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanabiliriz?

Web tarayıcınız tarafından üçüncü kişilere verilen bilgi miktarını nasıl azaltabilirsiniz?

Tarafımızca sizin ile ilgili tutulan herhangi bir bilgiyi nasıl değiştirebilir veya silebilirsiniz?

IP Adresleri ve Çerezler

Bir ziyaretçi web sitemizi ziyaret ettiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı Öz&Öz'ün sunucusuna ziyaretçinin IP adresi, erişim zamanı, tarayıcı tipi ve yönlendiren URL gibi verileri sağlar.

Web sitesi üzerinden elde edilen istatistiksel veriler, Öz&Öz tarafından web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, görüntüledikleri sayfalar, tarih ve saat bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır. Öz&Öz, bu istatistiki verileri, sunulan hizmetleri ve web sitesini değerlendirmek için kullanabilir.

Buna ek olarak, bir IP adresi, web sitesini ziyaret eden bireyin değil; kuruluşun kimliğini tespit edebilir. Öz&Öz, ziyaret eden kurumdan elde edilen bilgiyi ziyaret eden kuruluş ile ilişkisini geliştirmek için kullanabilir.

Belirli istatistiksel verilerin derlenmesini sağlamak için bilgisayarınızda çerez bilgileri etkinleştirilir. Çerezler ayrıca iletişim formlarında ve yer imlerindeki bilgileri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezler temizlenebilir, engellenebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu web sitesi çerezler etkin veya çerezsiz olarak görüntülenebilir.

 İletişim Formları

Bir ziyaretçi, online iletişim formlarından birini kullanarak Öz&Öz'e başvurmak isterse, bu formlar aracılığıyla paylaşılan bilgi Öz&Öz tarafından sadece yapılan sorgu ile ilgili iletişim kurmak için kullanılacak olup; ziyaretiçinin bilgisi dışında pazarlama faaliyetleri için kullanılmayacaktır. Öz&Öz, iletişim formlarında asgari düzeyde iletişim bilgisi ister. Bir ziyaretçinin kurumu ile ilgili elde edilen bilgiler, bu kurumla iş geliştirme amaçları için kullanılabilir.

Haklarınız

Herhangi bir ziyaretçi, bu ziyaretçide tuttuğu bilgileri Öz&Öz tarafından info@ozandoz.com adresine e-posta göndererek görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Öz&Öz bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

EN
Öz&Öz Hukuk bürosu

Yeni Dünyanın Yeni Hukuku

Yeni Dünyanın Yeni Hukuku

Yaşamın her alanını önlenemez biçimde etkileyen dijital dönüşüm, günlük yaşamımızı tamamıyla değiştirmekte, yeni alışkanlıklar hatta bağımlılıklar yaratmaktadır. Ticari ilişkiler üzerindeki etkisine ayak uyduracak hızla olmasa da, kamu hizmetlerinin görülmesinde ve uluslararası ilişkilerde dijital dönüşüm ciddi paradigma değişikliklerine neden olmakta, 2000’li yılların başında küreselleşme ile değişen değerler ve dengeler, şimdi de teknolojik gelişmelerle değişmektedir.

Bu teknolojik dönüşümün toplumsal ve hukuki sonuçları elbette olacaktır. Genom teknolojileri; genetik verilerin toplanması, kullanılması, saklanması gibi insan sağlığı ve geleceğiyle ilgili konular teknolojik gelişmelerin etkilediği konuların başında gelmektedir. Bu konularla ilgili tartışmalar da etik, hukuk ve politika alanlarını birlikte ilgilendirmektedir.

Dijital dönüşümle tartışılmaya başlanılan:

• Yapay zeka (“YZ”) kullanımında mülkiyet, sorumluluğun niteliği, kapsamı, nedensellik bağı;

• Veri tabanlı iş ve sektörlerde ortaya çıkan çeşitli hukuki meseleler;

• Büyük veri kullanımı, veri paylaşımının hukuki sonuçları, kişisel verilerin korunması;

• Siyasi motivasyonlu siber suçlar da dahil olmak üzere, siber suçların tanımlanması ve önlenmesi;

• Nesnelerin internetinde gizlilik ve güvenliğin sağlanması;

• Örneğin Uber, Airbnb,Booking gibi platformalarla gündeme gelen rekabet hukukunun veri temelli piyasalarda uygulanması gibi konularda hukukun rolü daha iyi anlaşılmaktadır.

YZ’nin otomotiv sektöründe kullanılmasında “sürücüsüz araçların yaptığı kazalarda ortaya çıkan zarara kimin katlanacağı sorusu”, YZ’nın neden olduğu hukuki sorunlar arasında çözümü en öngörülebilir olanlar arasındadır.

Bu sorunun, hukuk sistemlerinin sorumluluk, tazminat gibi hukukun tarihi kadar eski olan kavramlarıyla çözümlenebilir olduğu düşünülebilir. Nitekim sorumluluğun araç sahibi veya sigorta şirketinde değil, yazılım şirketi ile otomobil üreticisinde olması gerektiği görüşünden hareketle, bu teknolojiyi kullanan bazı şirketler, sürücüsüz araçların neden olacağı kazalarda, belirli koşullarla sorumluluğu üstleneceklerini şimdiden kamuoyuna duyurmaya başlamış1, hukuk sistemlerinde YZ’den kaynaklanan zararlar bakımından, sorumluluğun kapsamına ilişkin düzenlemelere yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Hukuk sistemlerindeki mevcut kurum, kavram ve değerlerle dijital teknolojilerin düzenlenip denetlenmesi mümkün olabilecek midir? Bu dönüşüm içinde hukuki kavram ve tanımların nasıl etkileneceği ayrı bir tartışma konusudur. Hukuk tanımları, kavram ve deyimleri hiç değişmeden kalan kavramlar değildir. Şüphesiz her alan gibi hukuk da bu dönüşümden etkilenmektedir.

İnovasyon ve dijital teknoloji ile dönüşen yeni ekosistemin önemli bileşenlerinden biri de hukuktur. Bu nedenle hukuk alanında belirli standartlara ulaşmadan, endüstrinin 4.0 olamayacağı görüşü, gerçekçi ve haklı bir beklentiyi ifade etmektedir.

İçeriği İndir